KURSOVERSIKT

Dato Navn
23.01.2018 SIL GL del 2 MELD PÅ
07.02.2018 Feltbuss og nettverkskommunikasjon 2018 MELD PÅ
14.02.2018 Årsmøte 2018 MELD PÅ
06.03.2018 Næringsmiddelkonferansen 2018 MELD PÅ
06.03.2018 Sikkerhetsstandarder IEC 61508/61511 MELD PÅ
20.03.2018 Autonomikonferansen 2018 MELD PÅ
19.04.2018 Maskinforskrift (04/2018) MELD PÅ
25.04.2018 Cyber Security 2018 MELD PÅ
29.05.2018 SIL-GL del 1 (05/2018) MELD PÅ