KURSBESTILLING1

KURSINFORMASJON

Feltbuss og nettverkskommunikasjon 2018
Seminar
Gardermoen
07.02.2018 - 08.02.2018
Pris:  
7.000,00 Bedriftsmedlem
7.000,00 Personlig medlem
4.500,00 Undervisning/institusjonsmedlem
9.000,00 Ikke medlem
5.500,00 Undervisn./Forskn. IKKE MEDL.

JEG ØNSKER FØLGENDE

Middag 7/2 (bindende påmelding) 850,00
Mingling 7/2 (bindende påmelding)
Utstilling (deltakeravg. kommer i tillegg!) 4.000,00

PERSONLIGE OPPLYSNINGER

 
(PO-nr./ordre-nr./ansatt-nr. eller annen referanse som skal påføres fakturaen.)
 
Faktura sendes til:
Bedrift Privat
Fylles kun ut hvis faktura skal sendes til privatadresse