KURSBESTILLING1

KURSINFORMASJON

Næringsmiddelkonferansen 2018
Konferanse
Quality Strand Hotel Gjøvik
06.03.2018 - 07.03.2018
Pris:  
7.000,00 Bedriftsmedlem
7.000,00 Personlig medlem
4.000,00 Undervisning/institusjonsmedlem
9.000,00 Ikke medlem
5.000,00 Undervisning, IKKE MEDLEM

JEG ØNSKER FØLGENDE

Middag 6/3 700,00
Bedriftsbesøk, PÅMELDING PÅKREVD!

PERSONLIGE OPPLYSNINGER

 
(PO-nr./ordre-nr./ansatt-nr. eller annen referanse som skal påføres fakturaen.)
 
Faktura sendes til:
Bedrift Privat
Fylles kun ut hvis faktura skal sendes til privatadresse