KURSBESTILLING1

KURSINFORMASJON

Helse og Medisinsk Teknologi 2017
Konferanse
St. Olavs Hospital Trondheim
26.09.2017 - 27.09.2017
Pris:  
4.000,00 Bedriftsmedlem
4.000,00 Personlig medlem
4.000,00 Undervisning/institusjonsmedlem
6.000,00 Ikke medlem
5.000,00 Ansatt undervisn. IKKE MEDLEM

JEG ØNSKER FØLGENDE

MIDDAG Olivia Solsiden 800,00
Bedriftsbesøk (påmelding påkrevd)
Busstransport etter endt bedriftsbesøk

PERSONLIGE OPPLYSNINGER

 
(PO-nr./ordre-nr./ansatt-nr. eller annen referanse som skal påføres fakturaen.)
 
Faktura sendes til:
Bedrift Privat
Fylles kun ut hvis faktura skal sendes til privatadresse